ประตูท่อ

ประวัติ

ประตูท่อ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นประตูกั้นน้ำระบายน้ำระหว่างคูเมืองกับแม่น้ำลพบุรี โบราณสถานประตูท่อ เป็นโบราณสถานที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ชุมชนข้างป้อมท่าโพธิ์ มีบ้านเรือนประชาชนตั้งโอบล้อมอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ประตูท่อตั้งอยู่บนถนนบ้านหัวป้อม ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆที่แยกจากถนนสายใหญ่เข้าสู่ชุมชนข้างป้อมท่าโพธิ์ ถนนบ้านหัวป้อมอยู่ระหว่างจุดตัดของถนนสุรสงครามทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และถนนราชมนูทางทิศตะวันออก โดยจัดอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มีป้อมท่าโพธิ์ซึ่งเป็นป้อมปราการด้านทิศเหนือของเมืองเก่าลพบุรีอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โบราณสถานประตูท่อเป็นประตูน้ำที่ตั้งอยู่ภายในเขตคูเมืองชั้นในของเมืองเก่าลพบุรี โดยกั้นน้ำระหว่างคูเมืองกับแม่น้ำลพบุรี อย่างไรก็ดีจากหลักฐานที่ปรากฏนั้น ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานประตูท่ออาจสร้างขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2208 - 2220 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประตูท่อสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2208 – 2220 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเป็นโบราณสถานประเภทประตูน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่กั้นน้ำและระบายน้ำระหว่างแม่น้ำลพบุรีกับน้ำในคูเมืองเพื่อรักษาระดับน้ำโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก ไม่ให้ระดับน้ำในคูเมืองสูงหรือต่ำเกินไปจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ได้ อย่างไรก็ดีนอกจากประตูท่อแล้ว ยังมีประตูน้ำอีกแห่งหนึ่งที่ทำหน้าที่กั้นและระบายน้ำระหว่างแม่น้ำลพบุรีกับคูเมืองชั้นในเช่นกัน คือ ประตูช่องกุด แต่ประตูน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ มีความแตกต่างกันเนื่องจากประตูท่อตั้งอยู่ทางทิศเหนือในขณะที่ประตูช่องกุดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมืองลพบุรีชั้นใน นอกจากนั้นประตูท่อยังมีขนาดสูงใหญ่กว่าประตูน้ำช่องกุดอีกด้วย

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

แผนที่

ดูภาพขยาย

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2013

Ranking bookmakers sites
Free Themes | bigtheme.net